پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب اس ام اس ولادت امام موسی کاظم

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم
کبوتر را به زنجیرى نبندید به حال غربتش دیگر نخندید اگر بستید این زخم زبان چیست دگر دشنام او هرگز روانیست زنیدم تا زیانه هرچه آید ولى دشنام بر حیدر نشاید
اس ام اس ولادت امام موسی کاظم
صادق آل نبى را داده حّى بى نیاز از براى تشنگان علم، دریایى دگر گرچه زهرا را به عالم نیست همتایى، ولى شد حمیده با چنین فرزند،زهرایى دگر
اس ام اس ولادت امام موسی کاظم
اى صبا بر گو به زهرا دیده روشن چون خدا داده بر فرزند تو شمس دلارایى دگر گر که مریم مام یک عیسى بود، حق از کرم داده بعد از پنج عیسى بر تو عیسایى دگر
اس ام اس ولادت امام موسی کاظم
یوسفى آمد که یوسف هم بود زندانیش زانکه زندان رفتن او راست معنایى دگر تا کنداز ریشه بنیاد بنى العباس را زد قدم امروز انسان ساز فردایى دگر
اس ام اس ولادت امام موسی کاظم
تا که در عالم به آقایى رساند شیعه را حق به آقایى خود آورده آقایى دگر غیر آل للَّه ‏ما را نیست در محشر شفیع از در دربار آنان پس مرو جایى دگر در جزا برگ عبور ما به امضاءبسته است معتبر جز مهر آنان نیست امضایى دگر
اس ام اس ولادت امام موسی کاظم
چو اشک دیده ‏ى عشاق حق، دلها مصفاشد قلوب …