پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب اس ام اس های تنهایی

اس ام اس های تنهایی

اس ام اس های تنهایی
تنهایی ام را دوست دارم بوی پاک نجابت می دهد
اس ام اس های تنهایی
جلد گرفته ام عشقم را با خیال و خاطره مبادا که تا بخورد حتی گوشه ی احساسم زیر دست این همه تنهایی
اس ام اس های تنهایی
این روزها برای تنها شدن کافیست صادق باشی
اس ام اس های تنهایی
تنهایی یعنی منتظر هیچکس نباشی… تنهایی همان دلتنگی نیست… در دلتنگیها کسی حضور دارد
اس ام اس های تنهایی
نامه هایم که چراغ قلبت را روشن نکرد! امشب تمامشان را بسوزان شاید بتوانی تنهایی ات را ببینی!
اس ام اس های تنهایی
من برای تنها نبودن، آدم های زیادی دور و برم دارم آن چیزی که ندارم کسی برای “با هم بودن” است
اس ام اس های تنهایی
چه تفاوت عمیقیست بین تنهایی قبل از نبودنت و تنهایی پس از نبودنت
اس ام اس های تنهایی
تنهایی یعنی یه بغض کهنه یه چشم خیس یه موزیک لایت یه فنجون قهوه ی تلخ و یه پاکت سیگار
اس ام اس های تنهایی
انقدر از تنهایی نترس تو تنهایی وارد این دنیا شدی
اس ام اس های تنهایی
راز این هستی چیست؟ ما چرا آمده ایم؟ کار ما نیست گذر از هستی، گذر از آدم ها کار ما شاید پر کردن تنهایی یک دل تنها باشد اس ام اس های تنهایی اس ام اس های تنهایی