پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی
زبان هیچ استخوانی ندارد اما آنقدر قوی هست که بتواند قلبی را بشکند مراقب حرف هایتان باشید
اس ام اس فلسفی
همیشه نگاهتان به اون بالا باشه تا دلتان از این پایین ها نگیره
اس ام اس فلسفی
گذران امروز ، برای شکایت از دیروز فردای بهترین نخواهد ساخت
اس ام اس فلسفی
برای اینکه انسان کاملی باشید لازم نیست حتما در یک رابطه قرار بگیرید شما به واسطه آنچه که هستید کاملید ، نه به واسطه آنکسی که با او هستید
اس ام اس فلسفی
می گویند با دوستان مروت با دشمنان مدارا اما مشکل این است که این روزها نمیتوان آنها را از هم تشخیص داد
اس ام اس فلسفی
وقتی کسی به زندگیتان وارد میشود خدا او را به دلیلی میفرستد یا برای درس گرفتن از او و یا برای ماندن با او برای همیشه
اس ام اس فلسفی
یادتان باشد ، وقتی خورشید میدرخشد هرکسی میتواند دوستتان داشته باشد در طوفان است که متوجه میشوید چه کسی واقعا به شما علاقه دارد
اس ام اس فلسفی
وفـاداری یک زن زمانی معـلوم میشود که مــردش هــیچ نداشته باشد وفـاداری یک مـرد زمانی معـلوم میشود کــه همــه چــیز داشـته باشـد
اس ام اس فلسفی
از قضاوت کردن دست بکش تا آرامش را تجربه کنی
اس ام اس …