پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب اس ام اس عید غدیر خم

اس ام اس عید غدیر خم

اس ام اس عید غدیر خم
عید است و هوا شمیم جنت دارد  / نام خوش مصطفی حلاوت دارد با عطر گل محمدی و صلوات  / این محفل ما عجب طراوت دارد
اس ام اس عید غدیر خم
مهر تابان ولایت، شد نمایان در غدیر باز بخشید این بشارت، خلق را جان در غدیر «هر که من مولاى اویم این على مولاى اوست» این ندا پیچید در گوش بزرگان در غدیر خاطر اهل ولا زین گفته شد امیدوار ناامید از رحمت حق گشت شیطان در غدیر عید سعید غدیر بر شما مبارک
اس ام اس عید غدیر خم
بر خاطره ی زمان طراوت بارید / بر کام جهان دمی حلاوت بارید رشکی به دل تمام دریاها شد / آن خم که بر او ابر ولایت بارید . . .
اس ام اس عید غدیر خم
غدیر ، بهاى هر چه بهاران، طراوت قطره قطره‏ ى باران عطر دل‏ انگیز نعمت ولایت و… موهبت هدایت مبارک باد . . .
اس ام اس عید غدیر خم
موج یک حادثه در جان غدیر است امروز / و علی چهره ی تابان غدیر است امروز عید ولایت بر همه مبارک
اس ام اس عید غدیر خم
تا نور نشسته بر لبان تو علی / تا عشق بود چراغ جان تو علی آن صحنه و آن حماسه ی روز غدیر / خاریست به چشم منکران تو علی . . .
اس ام اس عید غدیر خم
غدیر ، یک کلمه نیست ، یک برکه نیست؛ یک دریاست؛ رمزی ا…