پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب اس ام اس دلتنگی جدید

اس ام اس دلتنگی جدید

اس ام اس دلتنگی جدید
دلتنگم اما تو را طلب نمی کنم نه اینکه بی نیازم صبور شده ام …
اس ام اس دلتنگی جدید
دلتنگی … همانند سربازی که تازه از جنگ بازگشته محتاج نوازش دست هایت هستم باور کن که دلتنگی … دلتنگی مرگ تدریجی ست !
اس ام اس دلتنگی جدید
نمی دانم از دلتنگی عاشقترم یا از عاشقی دلتنگ تر فقط می دانم در آغوش منی بی آنکه باشی و رفتی ، بی آنکه نباشی
اس ام اس دلتنگی جدید
وقتی  دلتنگ می شوم  تو را در میان اشک هایم می بینم ولی اشک هایم را پاک می کنم تا کسی تو را نبیند
اس ام اس دلتنگی جدید
چگونه دست دلم را بگیرم و در کنار دلتنگی هایم قدم بزنم در این خیابان که پر از چراغ و چشمک ماشین هاست
اس ام اس دلتنگی جدید
نه آقایان مسیر من با شما یکی نیست از سرعت خود نکاهید من آداب دلبری را نمی دانم
اس ام اس دلتنگی جدید
خدایا این دلتنگی های ما را هیچ بارانی آرام نمی کند فکری کن اشک ما طعنه می زند به باران رحمتت
اس ام اس دلتنگی جدید
هر لحظه هرجا که می رم حس نگاهت با منه این دل بی طاقتِ من قیده تو رو نمی زنه
اس ام اس دلتنگی جدید
بذار یه بار نگات کنم از جونو دل‌ صدات کنم هر چقدر دلتنگی‌ دارم هدیه به اون چشات کنم
اس ام …