پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب اس ام اس دروغ

اس ام اس دروغ

اس ام اس دروغ
چگونه در این چشم های زیبا جا داده ای این همه دروغ را؟!
اس ام اس دروغ
بین تموم دروغات حتی نبود یه حرف راست اما اینو یادت باشه دروغگو دشمن خداست!
اس ام اس دروغ
پیکان هزار سو شدم باور کن در عشق سیاه رو شدم باور کن آنگاه که بر گله ی قلبم تو زدی چوپان دروغگو شدم باور کن
اس ام اس دروغ
به خودت راست بگو آنگاه توان دروغ گفتن به کسی را نخواهی داشت
اس ام اس دروغ
اونکه میگفت جونش به جونت بسته است حالا داره به گریه هات میخنده اونکه میگفت بدون تو میمیره دروغ میگه دلش جنس کویره دروغ میگه تو گوش نده به حرفاش نگو میخوای هنوز بمونی باهاش خیال نکن بدون اون میمیری بذار بره ، نباشه جون میگیری
اس ام اس دروغ
به سه چیز تکیه نکن غرور ،دروغ و عشق آدم با غرور می تازد با دروغ می بازد و با عشق می بازد.
اس ام اس دروغ
داستایوسکی  : کسی که به خودش دروغ می گوید و به دروغ خودش گوش می دهد کارش به جایی خواهد رسید که هیچ حقیقتی را نه از خودش و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد.
اس ام اس دروغ
هر کس بد ما به خلق گوید ما دیده به بد نمی خراشیم ما نیکی او به خلق گوییم تا هر دو دروغ گ…