پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب اس ام اس خیانت

اس ام اس خیانت و دل شکستن

اس ام اس خیانت و دل شکستن
هر دومون خیانت کردیم من شب ها با گریه می خوابیدم و تو با غریبه!
اس ام اس خیانت و دل شکستن
پچ پچ دوستت دارم های تو در گوش او به گوشم میرسد بازیچــه ام یا باز بچــه فرضم کرده ای ؟
اس ام اس خیانت و دل شکستن
شک کرده بـودم کسی بین ماست حالا یقین دارم من بین دو نفر بودم چقدر تفاوت وجود داشت بین واقعیت و طرز فکر من
اس ام اس خیانت و دل شکستن
تن من زخمی است یک خراش کمتر یا بیشتر چه فرقی دارد…؟ راحت باش
اس ام اس خیانت و دل شکستن
جدیداً اسم خیانت شده یه اشتباه که باید ببخشی و فراموش کنی وگرنه محکوم میشی به کینه ای بودن
اس ام اس خیانت و دل شکستن
دیگر بازی بس است بیا شمشیرها را کنار بگذاریم دستهایمان را بشوریم و چیزی بخوریم اما چرا دست های تو خونیست و پشت من می سوزد ؟
اس ام اس خیانت و دل شکستن
دختر گفت: بشمار پسرک چشمانش را بست و شروع کرد به شمردن: یک…دو… سه …چهار… دخترک رفت پنهان شود آن طرفتر پسردیگری را دید که گرگم به هوا بازی می کند برّه شد و با گرگ رفت پسرک قصه هنوز می شمارد
اس ام اس خیانت و دل شکستن
حرفش را ساده گفت : من لایق تو نیستم اما نمیدانم خواست لیاقتم را به من یادآو…