پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب اس ام اس حسرت

اس ام اس حسرت عاشقانه

اس ام اس حسرت عاشقانه
دستت را روی قلبم نگه دار میسوزی … حسرت خیلی چیزها به دلم مانده
اس ام اس حسرت عاشقانه
چشمان عروسکم رو می گیرم نمی خوام مثل من ببیند و حسرت بکشد می ترسم بهانه گیر شود
اس ام اس حسرت عاشقانه
مردم از حسرت به پیغامی دلم را شاد کن ای که میگفتی فراموشت نسازم یاد کن
اس ام اس حسرت عاشقانه
چه کسی می داند که تو در پیله ی تنهایی خود تنهایی؟ چه کسی می داند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی؟ پیله ات را بگشا تو به اندازه ی پروانه شدن زیبایی
اس ام اس حسرت عاشقانه
امشب از حسرت رویت دگر آرامم نیست دلم آرام نگیرد ، که دل آرامم نیست
اس ام اس حسرت عاشقانه
آنچه بدست می آید با خنده پایدار نخواهد ماند و آنچه از دست برود ، با گریه جبران نمی شود فردا خورشید طلوع خواهد کرد ، حتی اگر ما نباشیم پس نه در حسرت دیروز باش ، نه در رویای فردا امروز که هستی مهربان باش
اس ام اس حسرت عاشقانه
حسرت نبرم به حال آن مرداب که آرام درون دشت شب خفته است دریایم و نیست باکم از طوفان دریا همه عمر خوابش آشفته است
اس ام اس حسرت عاشقانه
کوچک که بودم کشتی هایم غرق می شد سریع دفتر مشقم را میکندم و دوباره یکی عین آن ر…