پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب اس ام اس بوسه

اس ام اس بوسیدن و بوسه

اس ام اس بوسیدن و بوسه
من مست غم عشقم با خنده خمارم کن صیاد اگر هستی با بوسه شکارم کن
اس ام اس بوسیدن و بوسه
یه بوسه بده واسه مریض می خوام پُر رو آخه بوسه هات داره حکم دارو
اس ام اس بوسیدن و بوسه
می خوام بیام کنار تو تا یه کمی لوست کنم اگه کسی اونجا نبود یواشکی بوست کنم
اس ام اس بوسیدن و بوسه
ترنم باران را نصار چشمانت میکنم  نازنینم تا شبنمی شود بر سرخی گونه هایت و داغی بوسه ام را به پیشانی ات به یادگار می گذارم و دست نوازشم را به موهایت هدیه می کنم که تا عمر داری مرا از خاطر نبری
اس ام اس بوسیدن و بوسه
کاش می شد بوسه ها را قاب کرد مثل نامه سوی هم پرتاب  کرد کاش می شد عشق را تقسیم کرد مثل تک شاخه گلی تقدیم کرد
اس ام اس بوسیدن و بوسه
سلام یه زحمت واست داشتم هروقت از جلو آینه رد شدی این دوست منم ببوس
اس ام اس بوسیدن و بوسه
شبی پر کن از بوسه ها ساغرم به نرمی بیا همچو جان در برم تنم را بسوزان در آغوش خوش که فردا نیابند خاکسترم
اس ام اس بوسیدن و بوسه
بازم شادی و بوسه تو هر لحظه و ساعت هیچ وقت کهنه نمی شه دوستت دارم کثافت
اس ام اس بوسیدن و بوسه
ناز آن چشمی که سویش مال ماست ناز آن رویی که بوسش مال م…